KONTAKT

PISINIUM D.O.O.

Poduzeće za proizvodnju i preradu mesa

SJEDIŠTE

Stipana Konzula Istrijana 9
52000 Pazin
Croatia

UPRAVA I PROIZVODNJA

Žbrlini 103
52000 Pazin
Croatia

T +385 52 688 130
F +385 52 688 002
E pisinium@pisinium.hr

HANI HRELJAK
direktorica
hani.hreljak@pisinium.hr

HELENA MIJALJEVIĆ
direktorica proizvodnje
helena.hreljak@pisinium.hr

KSENIJA VRHOVSKI
Voditeljica prodaje ključnih kupaca
ksenija.vrhovski@pisinium.hr

ŽARKO VODOPIJA
voditelj prodaje regije Istra i Slovenija
zarko.vodopija@pisinium.hr

PETAR ĆUS
voditelj HORECA kanala prodaje
petar.cus@pisinium.hr

ODNOSI SA JAVNOŠĆU u slučaju pohvale ili reklamacija
pisinium@inet.hr

RAČUNOVODSTVO
pisinium@pisinium.hr

ODJEL NARUDŽBI
pisinium@inet.hr

ODJEL NABAVE
ines.banko@pisinium.hr

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKT

PISINIUM D.O.O.
Stipana Konzula Istrijana 9
52000 Pazin
Croatia

T +385 52 688 130
F +385 52 688 002
E pisinium@pisinium.hr 

Pisinium

U samo jednom zalogaju
okusi i osjeti sve čari Istre!